Aby zamówić odbiór opon

Zarejestruj się:

Firma
Dane kontaktowe
Adres Korespondencyjny
Po pozytywnym zarejestrowaniu w celu weryfikacji uprawnień do przekazywania opon prosimy o przesłanie na adres utylizacja@utylizacjaopon.pl skanu nadania numeru NIP.

lub jeżeli masz konto:

lub jeżeli masz konto: